ХОВД АЙМГИЙН ХОВД СУМЫН ИРГЭДИЙН ТӨЛӨӨЛӨГЧДИЙН ХУРАЛ

ХОВД АЙМГИЙН ХОВД СУМЫН ИРГЭДИЙН ТӨЛӨӨЛӨГЧДИЙН ХУРАЛ

Ховд аймгийн Ховд сумын Иргэдийн Төлөөлөгчдийн хурал цахим хуудас Ховд аймгийн Ховд сумын Иргэдийн Төлөөлөгчдийн хурал цахим хуудас